حمل تجهیزات نیروگاهی و نصب ترانسفورماتور و توربین و ژنراتورهای نیروگاه های کشور

حمل تجهیزات نیروگاهی و نصب ترانسفورماتور و توربین و ژنراتورهای نیروگاه های کشور  از جمله نیروگاه شهید منتظر قائم کرج,نکاء, تبریز,شریعتی ,اصفهان,اهواز, رامین,رشت ,کرمان,کازرون,شهید رجایی,دماوند,سنندج
All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes