حمل چهار نگله توربین گازی 67 تنی

حمل چهار نگله توربین گازی هریک بوزن 67 تن از مبدا حسن آباد به مقاصد عسلویه فاز 21و20، صفا شهر،نیزار،قزوین مربوط به شرکت توربین های صنعتی گازی خاورمیانه
All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes