اخبار :   ...

حمل مجدد یک نگله توربین با وزن 67 تن از شهرک صنعتی شمس آباد به ایستگاه فشار گاز دهق


All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes