معرفی پروژه های شرکت وزین بارپروژه ها

عنوان پروژه درصد پيشرفت اطلاعات كامل و تصاوير پروژه
حمل دو دستگاه بویلر 500 تنی فاز 12 پارس جنوبی100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل 4نگله بوزن های 75 الی88 تن ماشین سازی اراک100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر


All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes