معرفی پروژه های شرکت وزین بارپروژه ها

عنوان پروژه درصد پيشرفت اطلاعات كامل و تصاوير پروژه
حمل دو نگله مخزن بوزن های 700 و200 تن از بندر جبل علی به پالایشگاه بندرعباس 100% %توضیحات پروژه + 4 تصویر
انتقال 4 نگله آسیاب 125 تنی مربوط به کارخانه گل گهر سیرجان 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل یک نگله لوازم کارخانه بوزن 110 تن از بندرعباس به بافق - مجتمع سنگ آهن مرکزی ایران 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل محمولات طرح توسعه پالایشگاه بندر عباس 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل یک نگله پایه پره توربین بادی بوزن 62 تن از علویجه به تاکستان 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
انتقال 4 نگله ترانسفورماتور بوزن 156 تن از زنجان به بندرعباس کارخانه اسکله شهید رجایی 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل یک نگله توربین بوزن 52 تن از حسن آباد به عسلویه فاز 17 و 18100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
انتقال یک نگله ترانسفورماتور بوزن 195 تن از زنجان به اصفهان 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل 2 نگله توربین 67 تن100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
بارگیری 4 نگله جاکت 2400 تنی100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر


All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes