معرفی پروژه های شرکت وزین بارپروژه ها

عنوان پروژه درصد پيشرفت اطلاعات كامل و تصاوير پروژه
انتقال یک تگله ترانسفورماتور بوزن 236 تن از کارخانه ایران ترانسفو زنجان به نیروگاه بخار بندرعباس100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل 8 نگله جاکت هر یک بوزن 2200 تن به ابعاد 40*58*75 متر100% %توضیحات پروژه + 11 تصویر
حمل یک نگله سگمنت بوزن 62 تن از علویجه به نیروگاه بادی تاکستان 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل یک نگله توربین بوزن 67 تن از شمس آباد به عسلویه فاز 15 و 16100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل 2 نگله لوازم کارخانه بوزن 92 تن از بندر عباس به نیشابور 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
انتقال 2 دستگاه ترانسفورماتور 126 تن از زنجان به عسلویه 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل یک نگله توربین بوزن 67 تن از شهرک صنعتی شمس آباد به ایستگاه فشار گاز دهق 100% %توضیحات پروژه + 4 تصویر
حمل 1 نگله 128 تنی لوازم کارخانه ار بندرعباس به کارخانه فولاد ایرانیان سیرجان100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل 2 نگله 128 تنی لوازم کارخانه ار بندرعباس به کارخانه فولاد زرند ایرانیان100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل یک نگله مخزن بوزن 67 تن 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر


All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes