معرفی پروژه های شرکت وزین بارپروژه ها

عنوان پروژه درصد پيشرفت اطلاعات كامل و تصاوير پروژه
حمل ترکیبی 2 دستگاه هر یک به وزن 137 تن از عسلویه به فاز 12 شرکت نفت و گاز پارس جنوبی 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
تحویل گیری از بارج و حمل 2 دستگاه بویلر هر یک یه وزن 475 تن وحمل به سایت شرکت دایلم 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
بارگیری و حمل ترکیبی زمینی و دریایی و تخلیه 4 نگله تجهیزات شرکت فراب هر یک بوزن 63 تن100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
بارگیری و حمل ترکیبی زمینی و دریایی و تخلیه 14 نگله تجهیزات شرکت فراب هر یک بوزن 57 الی 63 تن100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزات پروژه سد کارون 4 و سایر محمولات شرکت فراب 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
قرارداد کلی حمل تجهیزات نیروگاهی با شرکت مپنا 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
پروژه طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی 13 نگله به وزن 77 تن الی 306 تن از کارخانه پولادسازان فرایند 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل ترانس 162 تنی از مبدا بندر عباس به مقصد فولاد مبارکه اصفهان 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل دو دستگاه بویلر 500 تنی پروژه فاز 12 پارس جنوبی تحویل گیری از کشتی و استقرار آن بر روی فونداسیون100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل سه دستگاه ترانسفورماتور 155 تنی100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر


All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes