معرفی پروژه های شرکت وزین بارپروژه ها

عنوان پروژه درصد پيشرفت اطلاعات كامل و تصاوير پروژه
تجهیزات شرکت صنایع پتروشیمی در عسلویه (اوره و آمونیاک)100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
-حمل تجهیزات سازمان توسعه برق ایران 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزات شرکت مولدان صنایع شیمی 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزات ماشن سازی اراک و صنایع آذر آب اراک 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل لوله به خطوط چهارم و هشتم سراسری گاز از جنوب به شمال100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل و نصب سی نیروگاه گازی (کارفرما شرکت آنسالدو ایتالیا ) 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل و نصب توربین های فوق سنگین کارفرما شرکت ملی گاز ایران 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزات کارخانه سیمان بجنورد 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزات طرح توسعه پالایشگاه شازند اراک (23 نگله هر یک بوزن 275 الی 350 تن) 100% %توضیحات پروژه + 5 تصویر
پروژه ی پالایشگاه شازند اراک حمل 3 نگله به وزن های 430 و 426 و 429 تن 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر


All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes